Stranice

16. kol 2012.

Snaga molitve


Više Sile mogu uslišati svaku molitvu jedino ukoliko je ona izgovorena 3 puta: 
  • prvi put - za sreću i spokoj duše roditelja; 
  • drugi put - za sreću susjeda; 
  • i tek treći put - za osobnu sreću (Gurdjieff)  

* * * * * *
Molitva nije tek dokona zabava starica. Kad je valjano razumijemo i primjenjujemo, riječ je o najmoćnijem instrumentu djelovanja.
(Mahatma Gandhi
)
   
* * * * * *

Molitva je nezaobilazan oblik komunikacije sa božanskim u nama, kroz nju neposredno izražavamo vjeru u Boga i duhovni svijet. Kroz molitvu se očituje snaga izgovorene riječi. Mi često, nesvjesno, upućujemo molitvu kroz svoj način izražavanja. Kaže se, na primjer, da je strah "molitva da se desi ono od čega se plašimo", posebno kada to verbalno izrazimo riječima. Riječi su poslanici naših misli, one donose glavnu presudu u komunikacij, riječima izražavamo kako se osjećamo i šta mislimo, riječima "ubijamo" ili usrećujemo druge osobe, riječi nas rastavljaju ili spajaju sa bliskim osobama. No, najbliskije sa čime trebamo biti spojeni jeste ona božanska iskra koja svijetli u svakom od nas. Sa tom iskrom se spajamo i rastajemo kroz naša djela (praksu), misli i riječi. Najbolje je kada smo uskladjeni na sva tri nivoa. 

Mi dakle imamo tajni sef koji možemo otvoriti pomoću "pin-koda" a to je molitva (riječ), možemo imati svoju vlastitu a može to biti i neka "provjerena" molitva kojoj je snaga kolektivne svijesti dala moć djelovanja, bitno je samo da je razumijemo i da smo na istoj talasnoj dužini. Mnogim ljudima su zaista neke molitve nerazumljive, posebno ako se izgovaraju na nematernjem jeziku (kao na primjer islamske molitve na arapskom jeziku ili teško razumljiv  stil pisanja Kur'ana, Biblije i sl.). Mi (u zapadnom svijetu) smo od rođenja razvijali lijevu hemisferu mozga u kojoj su centri za logiku, matematiku i sl., dok nam je ostala nerazvijena (neiskorištena) desna hemisfera koja je ustvari raj za razumijevanje religije, duhovnost, vizuelizaciju, meditaciju, umjetnost i sl. Stoga, mi ne možemo ni spoznati, osjetiti, pravu bezuslovnu ljubav, jer mi "mislimo da volimo", što pripada formi uslovljene ljubavi koja je tačno izvagana i matematički izračunata.    Molitva upućena sa aspekta lijeve hemisfere mozga  skoro da i nije efektna. Osoba koja koristi desnu hemisferu mozga će perfektno razumjeti taj šifrovani stil pisanja Kur'ana i Biblije, no s obzirom na sam način objave Božijih knjiga, putem andjela, nije teško zaključiti da su oni koji su primali objave to učinili putem desne hemisfere mozga te da su vidjeli i vjerovali ono što drugi nisu. Ipak, neko je dobro znao da je u desnoj hemisferi mozga naša moć, pa se potrudio da nas od malena okrene ka usmjeravanju na lijevu hemisferu, tako smo mi prisiljeni da usvajamo i istražujemo znanja koja nam nikada neće trebati i koja smo zaboravili čim smo izašli iz škole.  

Smisao prve rečenice, kojom je Gurdjev opisao način obavljanja (i uslišavanja) molitve, zaista nosi u sebi jedno beskrajno savršenstvo, mudrost i sklad, kroz takvu molitvu ustvari ispoljavamo to božansko u svom duhu i utičemo na širenje 4. (srčane) čakre koja nas povezuje sa poljem univerzalne ljubavi, jer to upravo podrazumijeva nesebičnost i davanje bezuslovne ljubavi što i jeste u prirodi samog Boga. On nas voli i stalno nam oprašta, daje, čak i onda kada ne tražimo on nam bezuslovno i nesebično daje. Kroz svoja djela, misli i riječi mi mu često okrenemo leđa, negiramo ga na razne načine, ne obraćamo mu se molitvom, nismo na fonu ljubavi i vjere, imamo neka vlastita pravila i životne filozofije. 

Kada proširimo svoje srce i pokrenemo 4. čakru i počnemo zaista i djelovati iz iste, mi dolazimo na željenu frekvenciju kada nam nijedna želja (molitva) neće biti odbijena!

Desnu hemisferu mozga možemo aktivirati plesom. Pogledajmo sufije i derviše kako to rade. Ili neko pleme kada se moli Bogu ili priziva kišu kako to rade pomoću zvuka i pokreta tijela. Za naš pojam, možda je tu dosta nelogičnosti, jer smo naučeni tako da svijet posmatramo kroz prizmu logike i teško se opuštamo i plivamo u svijetu koji isključuje logiku! Kada stvorimo sinergiju između desne hemisfere mozga i 4. čakre mi smo ušli u sferu "svemogućeg"! 

Nema komentara:

Objavi komentar