Stranice

21. kol 2012.

Čakre i novčana inteligencijaNovčana inteligencija je energetski model koji smo naslijedili od svojih roditelja. Da li je to uvjerenje da je novac nešto čega nikada nema dovoljno, da se treba mučiti da bismo ga imali, da je to nešto prljavo što kvari ljude, da su svi bogati ljudi iskvareni ili nešto drugo što smo nesvjesno upili kao spužva. Naše navike i sklonosti se  formiraju negdje do 14. godine, kada je pred nama izbor za upis u srednju školu i tu se već opredjeljujemo za određenu vrstu zanimanja. Ako do tada nismo postali dobar matematičar, sigurno nećemo to biti ni poslije, svjesni toga mi ćemo odabrati školu u kojoj matematika jeste ili nije glavni predmet, u zavisnosti od naše spososbnosti. Ako nam slikanje ide od ruke, vjerovatno ćemo se opredijeliti za neku umjetničku školu, dizajniranje i sl.

Zašto je ovo bitno? Zato što mi uvijek slijedimo ono  što nalažu naša uvjerenja i pređena iskustva. Tako je i sa novcem. Mi prema novcu vučemo stav koji smo stekli u ranom periodu života, kao i sve druge vještine ili sklonosti.   

Većina nas ima sličan stav prema novcu, dok manji dio ima priliku da uživa u ogromnom bogatstvu, potvrdjujući onu staru da "para ide na paru", "bijeda na bijedu" i sl. Novac je čista energija koja ima svoju frekvenciju, boju, vibraciju.   Prema principu muzičkih viljuški, ako imamo nekoliko  viljuški od čega su, npr., dvije 440 Hz a ostale  420 Hz, udarimo li čekićem po jednoj viljušci od 440 Hz istovremeno će se oglasiti ona druga viljuška koja takodje ima istu frekvenciju, dok će ostale ostati mirne. Jasno je da slično privlači slično. Da bismo privukli energiju novca, trebamo biti u rezonanciji s njim.  Ako smo u ranoj fazi života ukalupljeni na frekvencije neimaštine i straha,  nećemo biti rezonantni sa frekvencijama obilja i bogatstva. 

Kada pomenemo riječ "frekvencija" ili "vibracija", što to tačno znači i kako se odvija proces materijalizacije? Novac je u nekom smislu vezan za korijensku čakru, ali to je njegova krajnja manifestacija, njegov opipljivi dio u kontekstu osjećaja sigurnosti i održanja tijela. Međutim, svaka od sedam glavnih čakri ima svoj udio u manifestaciji obilja. 

Proces materijalizacije se odvija od krunske, sedme čakre prema korijenskoj čakri. Kroz krunsku čakru se "ulijeva" određeni potencijal energije koji prolazi proces vizuelizacije kroz šestu čakru (treće oko), koja predstavlja svijet ideja. Zatim slijedi peta (grlena) čakra kroz koju se verbalno i misaono izražavamo. Svaka naša misao ili način na koji govorimo o novcu jeste vezana za ovu čakru. Manifestacijski kanal se pruža sve do korijenske čakre u kojoj se dovršava proces materijalizacije. Gdje god postoji blokada, ona će ometati proces manifestiranja obilja, dok čakra koja je aktivna i naglašena može biti izvor sticanja obilja. Na primjer, uravnotežena grlena čakra može biti odličan način da se kroz pisanje, pjevanje ili govor otvorimo prema obilju. Ona je naglašena kod istaknutih glumaca, voditelja, pjevača i pisaca. 

Ali, da bi se manifestiralo obilje kroz odgovarajuću profesiju, da neki talenat ne bi ostao neprimijetan i neiskorišten, treba isto tako biti aktivna srčana čakra ili čakra solarnog pleksusa koja je vezana za naše samopouzdanje i ličnu harizmu, osjećaj radosti, ili sakralna čakra koja je vezana za naš osjećaj vrijednosti. Ako sebe ne vrednujemo dovoljno (ako nam je blokirana sakralna čakra), onda nećemo biti u stanju da naplatimo svoj rad ili da uopšte krenemo u neki projekat.  

Da bismo zaista promijenili svoja uvjerenja o novcu, da bismo bili rezonantni sa frekvencijama obilja, nećemo raditi samo na korijenskoj čakri. Prvo trebamo vidjeti gdje to još zapinjemo. Blokirana korijenska čakra može biti manifestacija osjećaja nesigurnosti, ali ova čakra je u paru sa krunskom čakrom. Korijenska predstavlja materijalni, a krunska duhovni aspekt novca. U tom slučaju bismo trebali da radimo na otvaranju krunske čakre, a to znači da se povežemo sa univerzumom, da praktikujemo molitvu, meditaciju sve dok ne ostvarimo osjećaj blaženstva koji dolazi kroz ovu čakru. To nam ujedno donosi i osjećaj sigurnosti i doprinosi harmoniziranju korijenske čakre. Ali, šta može biti problem - duhovnost ne treba da bude bijeg od materije i da stvori neki lažni osjećaj da nam materija nije potrebna, da nas nije briga za novac da li ga ima ili nema, da nam je svejedno što hodamo u poderanim pantalonama. To neće manifestovati obilje. Isto tako, život u obilju nije nikakav grijeh niti karmički prestup. Univerzum zaista nema loš odnos prema bogatima niti je naklonjen siromašnima, jer siromaštvo nije privilegija "bogatstva duše". To su pogrešne konstatacije uma. Stvar života u obilju, gdje može da se napravi karmički prestup, jeste trošenje novca na neprimjereni način. Isto kao što život u siromaštvu može doprinijeti sticanju novca na neprimjeren način (na primjer, prostitucija), čime se stvara jako loša karma. To je stvar srčane čakre koja je centar ispravnog djelovanja, jer naše srce najbolje "zna" šta je ispravno. Dobro harmonizirana srčana čakra će nas učiniti osjećajnima i samilosnima prema drugima a imati dobro srce i veliko bogatstvo je dobra kombinacija. To je posebno izraženo kod dobrih poslodavaca koji imaju velike kompanije, gdje su radnici zadovoljni, te stvaraju dobru vibraciju koja privlači obilje. 

Korijenska čakra je uglavnom stegnuta zbog osjećaja nedostatka nečega u životu. Ona je krajnja manifestacija materijalnog života i ako nam se ne dopada slika koju vidimo, mi ponovo pokrećemo sliku u svojoj 6. čakri, vizueliziramo nedostatak novca (ili nečega drugog) i kroz manifestacijski kanal uvijek iznova spuštamo takvu stvarnost na nivo korijenske čakre. 


Tek kada postignemo osjećaj da nam ništa ne nedostaje, kada dakle iskorijenimo iz svojih uvjerenja osjećaj neodstatka ovoga ili onoga, cijeli svijet će pripadati nama (Lao Ce).

Nema komentara:

Objavi komentar